Koronavirüs Araç Paylaşım Hizmetlerine Olan İlgiyi Düşürdü

Koronavirüs salgını, tüm dünyada insanların hareketlilik alışkanlıkları üzerinde kalıcı bir etkiye sahip oldu. Özel araç kullanımında güçlü bir artış görülürken, son yıllarda patlama gösteren araç paylaşımı ve kiralama hizmeti alanı önemli bir düşüş yaşıyor. Fransa, ABD, Japonya ve Almanya’da insanlar, büyük ölçüde geleneksel mobilite konseptlerine sadık kalıyor. Araç kiralama gibi paylaşımlı mobilite hizmetleri, bu dört ülkede neredeyse hiç rol oynamıyor. Bunun yanı sıra; Çin’de her on kişiden biri, bu hizmetleri kullanmaya devam ediyor.

Bunlar Continental Mobility Study 2020’nin (Continental Mobilite Araştırması 2020) bulgularından bazıları. Çalışmanın bir parçası olarak, ünlü sosyal araştırma enstitüsü Infas ile işbirliği içinde Fransa, ABD, Japonya, Çin ve Almanya’da insanların hareketlilik alışkanlıkları üzerine anketler gerçekleştirildi.

Sürücüler Kişisel Araçlarını Daha Sık Kullanmaya Başladı

Kişisel araçlara ilgi artarken, Fransa, ABD, Japonya ve Almanya’da ticari araç paylaşım hizmetlerine olan talep kriz içinde. Fransa ve Japonya’da sırasıyla yüzde 7 ve 6 ile, nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesi bu tür hizmetlere güveniyor. Çin’de ankete katılanların yüzde 21’i pandemi nedeniyle “talebe bağlı” çözümler kullanıyor. Çin’deki yüksek seviye, kentsel alanlarda daha fazla insanın çevrimiçi anketi tamamlaması ve bu tür çözümlerin bu alanlarda daha kolay erişilebilir olmasından kaynaklanIyor. Araç havuzu oluşturma veya araç paylaşma gibi yeni konseptler şu ana kadar önemli bir rol oynamadı. Bu tür hizmetleri kullanan katılımcıların oranı yalnızca büyük şehirlerde, özellikle de ABD’de biraz artıyor. Ancak orada dahi, ana akım bir fenomen görülmüyor.

Gündelik Rutinde Özel Ulaşım Öne Çıkıyor

Continental Mobility Study 2020 anketine katılanların %80’inden fazlası, düzenli olarak kullandıkları bir araca sahip. %14 ila 20’si ise bir aile üyesinin veya arkadaşının arabasını kullanıyor. Son yıllarda, özellikle kentsel alanlarda, “paylaşım” kavramları önem kazanmış olsa da çoğu insan günlük yaşamında özel ulaşıma sıkı sıkıya bağlı. Özellikle evlerde özel araçların bulunduğu ve toplu taşımanın bulunmadığı kırsal alanlarda uzun süre daha bu böyle kalacak gibi görünüyor. Kendi aracı bulunmayan anket katılımcılarının çoğu, maliyet nedeniyle satın almadıklarını belirtirken; geri kalanı araca ihtiyaçları olmadığını söylüyor.

Kişisel Araçlar En Sık Fransa’da Kullanılıyor

Çoğu insan için arabalar günlük hareketliliğin bir parçası. Amerikalıların %33’ü araçlarını en az haftada bir kez kullanırken; yüzde 57’si her gün ya da neredeyse her gün kullandıklarını belirtiyor. Fransızlar %59 oranı ile en sıkı otomobil kullanıcıları. Ankete katılan Almanların yüzde 53’ü arabalarını “her gün” veya “neredeyse her gün” kullandıklarını belirtti. Yüzde 30’u haftada bir kez kullanmayı tercih ediyor. Fransa, ABD ve Çin’de de durum benzer bir durum görülüyor. Japonya’da araba kullanım sıklığı daha az; ankete katılanların sadece yüzde 34’ü arabalarını günlük veya neredeyse günlük olarak kullanıyor.